Käyttöönotto

Asennuksen valmistelu

Toimitamme asiakkaalle ohjeet laskentakohteissa suoritettavista valmisteluista ml.

 • kameroiden asennuspaikkojen verkkovirtakytkennät ja data-kaapelien tarve
 • laskentayksikön sijoituspaikka ja sen vaatimukset
 • ohjeet wlan-, ja GSM-antennien asennuspaikoista

Hankimme, valmistelemme ja testaamme kaikki tarvittavat laitteistot asennusvalmiiksi, sekä esiasennamme tarvittavat ohjelmistot.

Laitteistot toimitetaan asiakkaalle joko asennuksen yhteydessä annettavan asennuksen tuen yhteydessä tai etukäteen rahtina.

Asiakas valmistelee asennuspaikat tai suorittaa asennukset ohjeiden mukaisesti ennen asennuksen suorittamista. Asiakas vastaa tarvittavien apuvälineiden (esim. nosturi) ja tarvikkeiden kustannuksista

 

Asennuksen tukipalvelut

Vaikka Otoksen asentamienn ja käyttöönotto on erittäin helppoa, ymmärrämme hyvin, että ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen. Useimmiten toimituksemme sisältää näinollen asennuksen aikaiset tukipalvelut, joita ovat mm.

 • kameroiden suuntaus ja fokusointi laskenta-alueelle yhdessä asiakkaan kanssa
 • laskentayksikön asennus asiakkaan valmistelemaan paikkaan
 • käytyjen keskustelujen perusteella alustavien laskenta-alueiden ja kameroiden ominaisuuksien määrittäminen
 • kytkentä Otos-tietopalveluun

Tilattavat asennuspalvelut

Asennamme kamerat halutessanne ohjeistuksemme mukaisesti valmisteltuihin laskentakohteisiin. Palvelu sisältää erillisen tarjouksen mukaisesti

 • kameroiden asennus asiakkaan valmistelemalle asennuspaikalle
 • kameroiden suuntaus ja fokusointi laskenta-alueelle
 • tarvittavat asennustarvikkeet
 • asennukseen tarvittavat apuvälineet (ellei asiakkaan kanssa erikseen toisin sovita)
 • laskentayksikön asennus asiakkaan valmistelemaan paikkaan
 • laskentayksikön asennus asiakkaan valmistelemaan paikkaan
 • käytyjen keskustelujen perusteella alustavien laskenta-alueiden ja kameroiden ominaisuuksien määrittäminen
 • kytkentä Otos-tietopalveluun
 • Käyttöönottokoulutus asennuspäivän aikana asiakkaan tiloissa

Käyttöönottokoulutus

Erikseen tilattava käyttöönottokoulutus sisältää asennus-/palvelunavaus päivän aikana asiakkaan tiloissa pidettävän käyttäjäkoulutuksen sekä käyttöohjeet.

Käyttöönottokoulutuksen aikana asiakkaalle neuvotaan tiedonkeruulaitteiston (Otos-järjestelmä) ja Otos-tietopalvelun käyttö.

Lisää aiheesta Hankinta

 • Palvelunavaus

  Perusta päätöksesi mitatuille tosiasioille. Avaa Otos-palvelu!

  Lue lisää

 • Hankintatavat

  Tinkimätön tilastoija palvelukseesi kertamaksulla tai 12-24 kuukauden pituisella käyttöpalvelulla.

  Lue lisää

 • Asennusvalmistelut

  Apua asennuspaikan valintaan ja valmisteluun.

  Lue lisää

 • Käyttöönotto

  Aloita Otoksen käyttäminen yhdessä kädenkäänteessä.

  Lue lisää