Monipuolista tietoa palveluidesi käytöstä

Otos-käytönseuranta tilastoi kävijämääriä, käyttöastetta ja suoritemääriä. Laskettavan alueen valinnalla vaikutetaan suurelta osin saatavan tilaston luonteeseen.

Kävijämäärä

Perinteisesti palveluiden käyttöä mitataan kävijämäärillä. Maksullisissa paikoissa kassatapahtumat kertovat kävijämäärän melko tarkasti, joskin kävijämäärän ja maksavien asiakkaiden erotuksen seuranta tarjoaa mahdollisuuksia parantaa palveluiden ja tuotteiden myyntimääriä.

Vapaapääsyisillä alueilla ja tiloissa kävijämäärää pyritään mittamaan silmämääräisesti havainnomalla ja pitämällä esim. tukkimiehenkirjanpidolla.

Uskotko sinä kirjaajan herpaantumattomuuteen tarkkuuteen?

Oletko varma, ettei kirjaajalla olisi hyödyllisempääkin tekemistä?

Väsymätön kamera laskee tinkimättä kaikki alueelle tulleet tai laskentaviivan ylittäneet. Kävijämääriä mitattaessa laskenta suoritetaan seurattavaan kohteeseen johtavien kulkureittien, ovien ja porttien kohdalta.

Käyttöaste

Oliko  kentällä yksi joukkue viiden tunnin ajan  vai useita eri käyttäjiä?

Käytetäänkö kaikkia laitteitamme tasaisesti? Löytävätkö asiakkaamme kaikki tarjoamme palvelut?

Mitkä kohteistamme kiinnostavat suhteellisesti eniten ja mitkä vähiten?

Otos-kameralla suoritettu kohteiden seuranta mahdollistaa nyt tilojen ja alueiden käytönseurannan  laajentamisen käyttöasteella.

Useissa kohteissa palvelut ovat jatkuvasti ihmisten  käytettävissä, suorituspaikoissa ei ole henkilökuntaa ja palveluiden  käyttö jakaantuu lähes koko vuorokauden ajalle. Lisäksi kohteita voidaan hyödyntää yksin tai isommalla porukalla. Tällaisissa tapauksissa kävijämäärän seuranta ei anna todellista kuvaa palveluiden suosiosta. Onhan jatkuvasti käytössä oleva palvelu varmasti tarpeellinen, vaikka sitä käyttäisikin aktiivinen pienehkö ryhmä. 

Käyttöastetta laskiessa laskenta-alueeksi valitaan suoraan haluttu seurantakohde.

Suoritemäärä

Kuinka monta kertaa tiettyä kohdetta tai laitetta on käytetty?

Kuinka monta kierrosta kuntopolullamme juostaan tai hiihdetään?

Mistä ihmiset kulkevat?

Huvipuiston tai teemapuiston sisällä risteilevien teiden ja polkujen käytön seuranta mahdollistaa alueen tehokkaan käytön.

Kuntopolulle tai ladulle sijoitettu laskenta antaa tarkan kuvan suoritemääristä eli kierrettyjen kierrosten yhteismäärästä, kun taas polun tai ladun kävijämäärän laskenta suoritetaan reitille johtavilta kulkureiteiltä.

Suoritemäärää laskiessa laskenta-alueeksi valitaan suoraan haluttu suorituspaikka.

Lisää aiheesta Otos

 • Lyhyesti

  Otos on palvelu organisaatioille, jotka voivat hyötyä tilojensa käyttötiedosta.

  Lue lisää

 • Hyödyt

  Otoksella mittaat toimintasi tehokkuutta.

  Lue lisää

 • Käyttökohteet

  Liikuntapaikan, avoimien tilojen tai kaupan toteutunut käyttö helposti seurattavaksi.

  Lue lisää

 • Mitattavat asiat

  Tietoa toteutuneesta käytöstä, kuten kävijämäärät, käyttöasteet, suoritemäärät sekä ennusteet.

  Lue lisää