Toimitamme kuusi Otos-kameralaskentalaitteistoa laskemaan ulkoilureitistön käyttöä osana asiakkaan laajempaa hanketta.

Laitteistot asennetaan paikoilleen kesäkuussa 2013, jolloin tiedotamme lisää. 

Toimitamme Otos-kameralaskentalaitteiston nyt kevyen liikenteen laskentaan. Asiakas julkaistaan myöhemmin yhdessä asiakkaan rakentaman palvelun kanssa.

Kameralaskenta on kustannustehokas tapa laskea kevyen liikenteen määriä. Laskenta ei vaadi työlästä silmukoiden asentamista ja se laskee myös hiilikuiturunkoisella pyörällä liikkuvat luotettavasti.

Oulun ammattikorkeakoulun insinöörityössä todettiin Otoksesta mm. "Kokonaismäärälaskimena laite on erittäin tarkka. Jalankulkijoiden havainnot olivat 98 % ja polkupyörien 100 %. Laite laskee tarkasti myös rinnakkain sekä ryppäissä kulkevat väylänkäyttäjät. Liikenteen suunnalla ei ole vaikutusta laskentatarkkuuteen."

Lue vertailun tulokset täältä.

Asennuskertomus

October 23, 2012

Asiakkaan asentaja J. soitti ja sanoi: "Homma asennettu, vain sähköt puuttuu." Hän kyseli myös, että pitääkö tehdä muuta. Otos-tukihenkilö Lasse Räihä vastasi: " Muuta tarvi kuin systeemi tolppaan kiinni ja sähkö päälle niin me tehdään etänä loput."

Ja kun kuva tuli, niin asentaja J. kehui että "tämä on aivan h*#@~tin kätevä asentaa."

Otos-kameralaskennan asennuspaikaan pitää tulla jatkuva verkkovirta, mutta muuten käytttöönotto onnistuu jokaiselta, jonka kädessä pysyy akkuporakone tai ruuvimeisseli. Kameralaskennan käyttöönotto lopettaa arvailun ja tukkimiehenkirjanpidon kävijämääristä ja tarjoaa kävijämäärätiedot aina ajantasaisesti kulkusuunnittain tilastoituina. 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Otos kertoo enemmän kuin tuhat kuvaa!

Oulun kaupunki hankki käyttöönsä viidennen Otos-kameralaskennalla varustetun latukameran. Uusii kamera asennetaan ladun ja moottorikelkkareitin risteykseen, jolloin voidaan laskea sekä hiihtäjät että moottorikelkkailijat. Kesällä kameralaskenta tilastoi kuntopolulla kävelijöitä ja lenkkeilijöitä.

Oulun kaupunki hyödyntää aktiivisesti kameralaskennan tuottamaa tietoa  liikuntareittien ja palveluiden suunnittelussa. Palvelun tuottama tilastotieto ja päivittyvät kuvat tarjotaan myös kaupunkilaisten nähtäväksi kaupungin liikuntapalveluiden kotisivuilla. Palvelusta onkin tullut suosittu oululaisten hiihtäjien keskuudessa, sillä kamerakuvasta voi tarkistaa paikalliset olosuhteet ja silmäillä ladun kuntoa ennen hiihtoreitin valintaa.

Otos-kameralaskenta on helposti asennettavissa ja käyttöönotettavissa. Otos-palveluun kuuluu toiminnan automaattinen tarkkailu, joten kameralaskenta on huoleton tapa seurata reittien ja tilojen käyttöä.

 

Otos-kameralaskenta Keravalle

December 29, 2011

Keravan kaupungin liikuntatoimisto haluaa seurata tarkasti Kalevan urheilupuiston tekonurmen käyttöä. Kaikkia kolmea tekonurmikentän sisäänkäyntiä kuvataan nyt kameroilla, jotka laskevat virtuaalisen laskentaviivan ylittäneiden määrän suunnittain. Laskentatulos lähetetään matkapuhelinverkkoa käyttäen Otos-tietopalveluun, jossa tilastot on yhdistetty yhdeksi kävijämäärätilastoksi. Kirjautumalla Otos-tietopalveluun liikuntatoimisto saa käytettäväkseen aina ajantasaiset kävijämäärätilastot.

Otos-kameralaskennan käyttöönotto on tehty helpoksi. Laskentalaitteiston asentaminen ei vaadi erityistaitoja ja asentamisen suoritti Keravankin tapauksessa asiakas itse. Kameroiden asennuksessa tarvitaan vain nostokori, ruuviväännin, sekä hylsy- tai lenkkiavainsarja. Laitteiston sähköistys hoidetaan normaalista jakorasiasta tai vaihtoehtoisesti kytkentärasiasta. Otos-palvelu sisältää etänä suoritettavan kameroiden suuntaamisen laskenta-alueelle, kävijälaskennan käynnistämisen sekä laskentatarkkuuden validoinnin.

 

Kevyen liikenteen laskentaan käytettävien laitteistojen vertailu on valmistunut.

Loppuraporttina toimivassa insinöörityössä Otos-kameralaskennasta todetaan mm. seuraavaa:

  • "Otos-kamerajärjestelmää lukuun ottamatta kaikilla laitteilla esiintyi ongelmia rinnakkain tai ryppäinä liikkuvien väylänkäyttäjien havaitsemisessa."
  • "Kokonaismäärälaskimena laite on erittäin tarkka. Jalankulkijoiden havainnot olivat 98 % ja polkupyörien 100 %. Laite laskee tarkasti myös rinnakkain sekä ryppäissä kulkevat väylänkäyttäjät. Liikenteen suunnalla ei ole vaikutusta laskentatarkkuuteen."

Lue erinomainen opinnäytetyö täältä.
Onnea uudelle insinöörille!

Otos-kameralaskennan tarkkuutta on testattu Oulun Välivainiolla kevyen liikenteen (pyöräilijät ja jalankulkijat) laskemisessa. Liikkuvan kohteen havaitsemiseen perustuvan kameralaskennan tuloksia on verrattu käsinlaskennan ja liikennevalosilmukan antamiin tuloksiin.

Nykyistä Otos-kameralaskentaa ei ole käytetty pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden erotteluun, vaan ainoastaan kokonaismäärien seurantaan. Vertailukohteena oleva liikennevalosilmukka ei puolestaan kykene lainkaan laskemaan jalankulkijoita, koska se perustuu metallisen polkupyörän havaitsemiseen.

Ensimmäisen vertailukerran tulokset ovat Otos-kameralaskennan osalta pelkistetysti seuraavat:

  • Otos-kameralaskennan tarkkuus kokonaisliikennemäärissä: 98,51%.

    Tarkkuuksien vertailukohteena on samanaikaisesti ihmisen suorittama laskenta.

 
Otos-kameran sijoituspaikkaa voidaan pitää vertailukelpoisena muita mahdollisia kevyen liikenteen laskentapisteitä ajatellen. Sijoituspaikka ei ole täysin optimaalinen, mutta harvoinhan optimaalisia olosuhteita voidaankaan järjestää tosielämässä. Otos-järjestelmän laitteiston asennus onnistui hyvin ilman Intopii Oy:n (Otos-palveluiden tarjoaja) henkilöstön läsnäoloa.

Otos-kameralaskentaa ei voida kevyesti ohittaa nyt kevyen liikenteen laskennassakaan!

Vertailusta laaditaan Oulun ammattikorkeakoulussa insinöörityö, jossa julkistetaan muut myöhemmin tehtävien vertailukertojen tulokset, loppupäätelmät ja arvioinnit laskentamenetelmien soveltuvuudesta.
Intopii Oy on tukenut insinöörityön tekemistä lainaamalla Otos-järjestelmän laitteiston vertailun tekijälle ja käyttöönottamalla Otos-kameralaskennan etänä.

Messuille mennään kontaktoimaan ihmisiä. Osastolla kävijöiden määrää on kuitenkin ollut tähän asti hankala seurata. Toteutustavasta riippuen (viivakoodien lukeminen, tukkimiehen kirjanpito) paikalle on täytynyt palkata yksi tai usempi henkilö suorittamaan tätä työtä. Mikäli näin ei ole toimittu on messuosastolla saavutettujen kontaktien määrä ollut laskettavissa vain Hiha-Hattu-Hewlett Packard -menetelmällä.

Otos-palvelu on siirtänyt tukkimiehenkirjanpidon historiaan jo monissa kohteissa. Nyt vapautamme messuosaston henkilökunnan tilastointiin käyttämän ajan messuvieraan palvelemiseen ja kaupantekoon.

Otos-kameralaskennan avulla seurataan osastolla kävijöiden määrä sekä lasketaan myös osaston ohitse kulkevalla käytävällä liikkuvat ihmiset. Näin saadaan seurattua kuinka moni ohitse kulkeva messuvieras myös piipahtaa osastolla. Messujen jälkeen markkinointi-tiiminne voikin kokoontua jälkipeliin ja vertailla eri osastojen, eri tuotteiden ja eri messujen saavuttamian kontaktimääriä. Seuraavilla messuilla olette taasen hieman parempia!

Otos-kamerat ovat helposti näytteilleasettajan itseasennettavissa. Halutessasi hoidamme myös sen puolestanne. Mikäli messuoston rakentaa puolestanne tapahtumamarkkinoinnin ammattilainen hän asentanee myös Otos-kameralaskennan ja raportoi sinulle saavuttamiesi kontaktien määrän. Tällä kertaa toimitimme Otos-kameralaskentapaketin ja Otos-palvelun markkinointitoimisto Maljalle.

Hiihtokauden avausta ennen asennettavat latukamerat tulevat tykkilumiladulle Riutan kuntopolulle ja Vahteristoon. Laskennan lisäksi kamerat välittävät kuvaa ladun kunnosta ja vallitsevista olosuhteista. Kamerakuva upealta tykkilumiladulta houkuttelee hiihtämään, vaikka luonto ei vielä olisikaan saanut lumipeitettä ylleen. Kertyvä tilastotieto antaa hyvän selkänojan päätöksenteolle. Esimerkiksi latujen valaisemisaikoja voidaan säätää vastaamaan todellisia harrastusaikoja vastaavaksi, jolloin palvelun parantumisen lisäksi saavutetaan myös säästöjä energian kulutuksessa.

Kauppakeskuksen kävijämääriä seurataan kaikilta ulko-ovilta Otos-järjestelmään kuuluvilla kameroilla. Tiedonvälitystarpeiden kasvaessa ja Otos-palvelun tarjoaman vaivattoman ylläpidon ja toiminnan automaattisen tarkkailun vuoksi kauppakeskus liittyi myös Otos-palveluun. Ymmärrettävistä syistä kauppakeskusasiakkaidemme kävijämäärätilastojatai kamerakuvia ei ole julkisesti nähtävillä Otos-palvelun kotisivuilla.

Otos-palvelu mahdollistaa kauppakeskuksen kävijämäärätietojen julkaisun kauppakeskuksen sisäisessä intranetissä. Otos on erinomainen työväline myös kauppakeskusjohtamista tarjoaville yrityksille, sekä useita liikekiinteistöjä omistaville. Haluttaessa kaikkien  hallinnoitaviesi kiinteistöjen kävijämäärätiedot löytyvät yhden kirjaantumisen takaa.

Ulko-ovilla tapahtuvan kävijälaskennan sisällä Otos voidaan asettaa seuraamaan esim. aulatilojen käyttöä, yksittäisten liikkeiden sisäänkäyntiä tai vaikkapa liikeen sisällä eri osastojen kiinnostavuutta. Otoksella seurataan asiakkaiden jakautumista eri käytäville. Voit mitata halutessasi myös tietyllä alueella viipymisaikoja. 

Uusia toimintoja Otos-palveluun

September 10, 2009

Otos-palvelussa olevista tilastoista voidaan nyt vaivattomasti laskea ja julkaista yhdistelmätilastoja.
Yhdistelmätilastot palvelevat käyttökohteissa, joissa kävijät saapuvat useista eri ovista, kuten kauppakeskuksissa. Yhdistelmätilastot auttavat myös vähittäiskauppaketjuja seuraamaan koko ketjun tai haluttujen liikkeiden kävijämäärien kehitystä. Eri kulkuväyliltä saapuvien kävijöiden tilastoiminen samaan tilastoon nopeuttaa ja helpottaa myös liikuntapaikkojen kävijämäärien seurantaa ja raportointia.

Otos-tietopalveluun on lisätty nyt myös raportointia helpottava export-toiminto. Export-toiminnon avulla Otoksen tilastot saadaan esimerkiksi MsExcelin ymmärtämään .csv-muotoon. Tämän avulla voidaan koostaa eri seurantatavoilla kootut tiedot yhtenäisiksi graafeiksi. Jatkossa myös muilla tavoilla kerättyjä tietoa voidaan tuoda Otos-palveluun ja yhdistää niitä Otos-tilastoihin.

Oulu lisää latukameroita

August 09, 2009

Otos-latukamerat ja uimahallin tilastot ja kuvat ovat olleet oululaisten suosimia palveluita. Myös Otos-palveluun kytkettyjen latukameroiden helppohoitoisuus on myös saanut kiitoksia kaupungilta. "Ollaan oltu tyytyväisiä. Erittäin", kehuu Oulun kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival. Otos yksinkertaistaa ja parantaa liikuntapaikkojen kävijöiden tilastointia ja sen tarkkuutta.


Konkreettisesti tyytyväisyys näkyy myös uusien latukameroiden käyttöönottona. Alkavana hiihtokautena kamerakuvaa ja tilastotietoa voi Iinatin lenkin lisäksi seurata myös Auranmajan ja Sankivaaran maastosta. Katso kuvia ja tilastoja Oulun kaupungin kotisivuilta.

Latukamera Pieksämäelle

April 02, 2009
"Pieksämäellä tehostettiin alkuvuodesta 2009 liikuntatiedotusta merkittävästi, kun pystytimme SportPieksamaki -nettiportaalin. Halusimme paikkakuntalaisten ja vierailijoiden käyttöön liikuntapaikkojen käyttöä helpottavia sähköisiä palveluita. Latukameraksi oli ainoa oikea ratkaisu Otos-palvelu. Olemme olleet tyytyväisiä vaivattomuuteen alkaen kameran asennuksesta ja päätyen Otoksen jatkuvaan käyttöön. Sen lisäksi että palvelu näyttää reaaliaikaisen latutilanteen, saamme nyt käyttäjätietoa tilastollisessa muodossa meidän tärkeimmältä latureitiltä. Otos-palvelu osana SportPieksamakea on kerännyt hiihtäjien kiitosta alusta asti.", kertoo vs. liikuntasihteeri Antti Nousiainen.

Otos-palvelun tarjonta laajenee nyt vaivattomalla maisemakamerapalvelulla.Maisemakamerapalvelu soveltuu kohteisiin, joista halutaan välittää päivittyvää kuvaa internettiin, mutta joissa ei ole tarvetta kävijämäärän tai käyttöasteen laskentaan.

Maisemakamerapalvelu välittää kuvan maastosta tai sisätiloista halutuille internet-sivuille. Kiinteiden kameroiden lisäksi valittavana on myös kääntyvä kamera, joka voidaan ajastaa kuvaamaan eri kohteita tai zoomata mielenkiintoisiin yksityiskohtiin.

Maisemakameran kuva esittelee tehokkaasti liikuntapaikan tai muun kohteen tarjoamat mahdollisuudet ja vallitsevat olosuhteet. Esimerkiksi latukamerana toimiva kääntyvä kamera voi kuvata lähikuvaa latupohjasta, yleisnäkymää ladulta ja ympäröivää luontoa. Kuvat voidaan julkaista joko peräkkäin näkyvänä sarjana tai erillisinä kuvina.

Otos-maisemakamerapalvelu sisältää kameran ja tiedonsiirtoyksikön, tiedonsiirron, kuvien julkaisemisen internetissä mahdollistavan tietopalvelun sekä kameroiden toimivuuden automaattisen tarkkailun. Kamera ja tiedosiirtoyksikkö ovat helposti asennettavissa tolppaan tai seinään. Sähkökytkennäksi riittää laitteiston liittäminen pistorasiaan.

Lisää kotisivuillesi näyttäviä ja päivittyviä maisemakuvia!

Vuonna 2008 Otos-palvelun tuottamia kuvia ja tilastoja seurattiin
erittäin aktiivisesti. Neljä suosituinta kamerakuvaa olivat:


1. Saariselkä               ~ 1 220 000 näyttökertaa
2. Iinatti, Oulu             ~   234 000 näyttökertaa
3. Paloheinä1, Helsinki ~   97 000 näyttökertaa
4. Paloheinä2, Helsinki ~   30 000 näyttökertaa

Haluatko sinä oman Otos-kameran listan kärkipaikoille? Autamme kaikissa
kuvien ja tilastojen julkaisuun liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä!

Laajennamme Otos-kameroiden valikoimaa uudella käännettävällä kameralla. Uusi kamera voidaan ajastaa kuvaamaan useita eri kohteita vuorotellen tai kääntää manuaalisesti kuvaamaan halutun jakson ajan tiettyä kohdetta. Kääntyvä kamera mahdollistaa nyt otantaan perustuvan laskennan samalla alueella olevista kohteista yhdellä ainoalla kamera-asennuksella. Lisäksi voit lisätä kotisivujesi kiinnostavuutta julkaisemalla useampia päivittyviä kuvia samalta alueelta.

Käännettävä kamera helpottaa Otoksen käyttöönottoa myös niissä tapauksissa, joissa kamera halutaan siirtää esimerkiksi talven jäljiltä uuteen paikkaan kesäksi.Suosittelemme käännettävän kameran valintaa, mikäli laskentakohdetta aiotaan vaihtaa tai laskenta-alueella on ennakoitavissa rakennelmien, laitteiden tai kulkuväylien muutoksia.

Onko Paloheinän latu hiihtokunnossa? Paljonkohan siellä on hiihtäjiä tällä hetkellä?

Paloheinän suositulle hiihtoalueelle on asennettu kaksi kameraa, jotka välittävät ajankohtaista (noin 1 minuutin välein päivittyvää) kuvaa paikan päältä. Palvelun avulla kuntalaiset voivat tarkkailla ladunkuntoa ja hiihtäjien määrää. Kamerat löytyvät liikuntaviraston Internetsivuilta www.hel.fi/liikunta kohdasta Liikuntapaikat, Ladut.

Otos-palvelua käytetään myös eräillä muilla Helsingin kaupungin ulkoliikuntapaikoilla.

Latukamera Tampereen Kauppiin

December 05, 2008

Tampereen Kaupin laudulle on otettu käyttöön Otos-palveluun liitetty latukamera, jonka avulla kaupunkilaiset saavat internetin kautta ajantasaista tietoa hiihtoladun käytöstä. Kamerakuvasta on vaivatonta seurata reitillä vallitsevia olosuhteita.

Tampereen kaupungin internet -sivuilla julkaistaan Otos-käytönseurantapalvelun tuottamat tiedot kuluvan päivän, seuraavan päivän ja kuluvan viikon hiihtäjämääristä. Kamerakuvasta ja hiihtäjämääristä voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa.

Oulun Iinatin kuntoradalla otetaan käyttöön Otos-palvelu, jonka avulla kaupunkilaiset saavat internetin kautta ajantasaista tietoa hiihtoladun käytöstä. Kamerakuvasta on vaivatonta seurata reitillä vallitsevia olosuhteita.

Oulun kaupungin internet -sivuilla osoitteessa http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/alueet/iinatin_cam.html julkaistaan jatkossa Otos-käytönseurantapalvelun tuottamat tiedot kuluvan päivän, seuraavan päivän ja kuluvan viikon hiihtäjämääristä. Kamerakuvasta voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa.

– Nyt julkaistavan latukameran myötä liikunnan harrastajille tarjoamamme tieto liikuntapaikkojen käytettävyydestä ja niillä vallitsevista olosuhteista lisääntyvät edelleen, kertoo ulkoliikuntapäälikkö Mika Puolitaival liikuntavirastosta.

Käyttöasteen seuranta on ollut käytössä aikaisemmin Oulun uimahallissa ja Ouluhallissa.

– Latukamerat ovat osoittautuneet suosituksi palveluksi. Kuukausittain tuhannet hiihtäjät seuraavat latukameran kuvaa ja tutkivat toteutuneita hiihtäjämääriä.  Laduille mahtuu lähes aina, mutta hiihtäjämäärät kertovat kamerakuvan ohella myös ladun kunnosta, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Oululaiset voivat tutustua Iinatin latukameraan ja uimahallin sekä Ouluhallin käyttöasteen seurantaan osoitteessa http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/alueet/iinatin_cam.html Iinatin latukameraa ja sen tuottamia tilastoja voi seurata myös osoitteessa http://www.otosservice.net/oulu

Lisätietoja Iinatin latukamerasta, ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival, p. 044 703 8150
ja Otos-palveluista Intopii Oy:n toimitusjohtaja Janne Hetemaa p. 040 774 7748.

Otos ja Intopii

Otos on älykäs kamerajärjestelmä, joka havaitsee, laskee, tilastoi ja analysoi kuvassa näkyvän liikkeen. Sen avulla voidaan seurata ja valvoa sisätilojen ja ulkoalueiden käyttöä, kävijämääriä ja käyttöasteita.  Lisätietoa Otoksesta osoitteesta www.otosservice.net

Intopii Oy kehittää ja markkinoi älykkäisiin menetelmiin perustuvia tuotteita ja palveluita.
Lisätietoa yhtiöstä osoitteesta www.intopii.fi

Saariselän ensilumenladulla on käytössä kameraan perustuva hiihtosuoritusten laskenta. Noin vuoden käytössä olleen palvelun tuottamaa kuvaa ja tilastotietoa julkaistaan Saariselän kotisivuilla osoitteessa saariselka.fi. Kamerakuvasta voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa. Internetissä julkaistavat latukamerakuvat ovat osoittautuneet todella suosituiksi.

”Tänä vuonna ensilumenladun ensimmäinen osuus avattiin jo 2.11. Kansainvälisten hiihtomaajoukkueiden ensilumenleirien lisäksi  Saariselän hyvät ladut ovat houkutelleet paikalle myös runsaasti hiihdon harrastajia.  Otos-latukameran myötä tarjoamme Saariselän kävijöille paitsi talvisia tunnelmakuvia, myös tietoa ladun kunnosta ja vallitsevista olosuhteista. Runsaasta hiihtäjämäärästä huolimatta laduille mahtuu vielä hyvin.  Pohjois-Lapin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kortelainen toivottaakin hiihdonystävät lämpimästi tervetulleeksi nauttimaan Saariselän laduista, jotka ovat nyt testatustikin Suomen parhaat (Tekniikan Maailman 19/08  ja  Matkalehden maastohiihtolatutesti)!”

Ensilumenlatua, joka toimii kesäisin kuntopolkuna, on kierretty tänä vuonna jo yli 151 000 kertaa. Mikäli hiihtoinnostus jatkuu marraskuun alun kaltaisena, kierroksia kertyy mittariin yli 200 000.

”Saariselällä Otos-latukameran kuvaa on vuoden aikana katsottu yli 380 000 kertaa.
Nyt kuluvan marraskuun aikana kuvaa on näytetty jo
182 000 kertaa. Latujen käytön seuranta mahdollistaa vaikkapa ladun kunnossapidon tarkemman kohdentamisen ja auttaa latuverkoston suunnittelussa”, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Iloista hiihtosirkusta Saariselän latukamerasta osoitteessa voi seurata osoitteessa www.saariselka.fi

Lisätietoja:
Sanna Kortelainen, Toimitusjohtaja, Pohjois-Lapin Matkailu Oy - Northern Lapland Tourism Ltd
tel. + 358 (0)16 668 401 and + 358 (0)40 576 3414, sanna.kortelainen@saariselka.fi,
www.saariselka.fi, www.northernmosteurope.com  

Janne Hetemaa, Toimitusjohtaja, Intopii Oy
 p. 040 774 7748, janne.hetemaa@otosservice.net
www.otosservice.net, www.intopii.fi

Kiitos messuvieraille!

September 15, 2008
Kiitämme lämpimästi kaikkia osastollamme Area08-messuilla vierailleita.

Uusia hankintatapoja

September 10, 2008

Otos-palvelu on kustannustehokas tapa havainnoida, seurata ja analysoida erilaisten sisä- ja ulkotilojen sekä alueiden käyttöastetta, kävijämääriä ja suoritemääriä.


Messuilta lähtien voit hankkia Otos-palvelun joustavasti käyttöösi
aiemman investointimallin lisäksi myös pelkästään avaus- ja kk-maksuilla!

Katso lisää http://www.otosservice.net/info/fi/avaus/hankintatavat

Otos-palvelu on tutustuttavananne Arena 08 -messuilla Helsingin messukeskuksessa 10. - 12.9.2008.

Olemme olleet aktiivisesti mukana liikunta-alan messuilla koko Otos-historian ajan. Tulemme nytkin tapaamaan messuille nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme. Teitä. Tervetuloa tutustumaan Otos-palveluun osastollemme 3b20!

Messukävijäksi voit rekisteröityä osoitteessa http://www.finnexpo.fi/exhibition.asp?Id=1619

Jos haluat paperisen kutsun messuille sekä esitteemme ennakkotutustumista varten, ole hyvä ja lähetä meille sähköpostia.

Otos-palveluun voidaan nyt liittää myös olemassaolevia valvontakameroita.

Olemassaolevien kameroiden käyttäminen nopeuttaa käyttöönottoa ja pienentää asennuskustannuksia. Otoksen avulla vanhat valvontakamerat taipuvat täysin uusin käyttötarkoituksiin kuten kuvan julkaisuun sekä kävijöiden ja käyttöasteen laskemiseen

Lähettämällä meille näyttökopion valvontakameran kuvasta ja tiedot kameramallista saat nopeasti arviomme siitä, että onnistuuko laskenta haluamastasi kamerasta. Laskennan luotettavuuden takia edellytämme, ettei laskentaan käytettäviä kameroita jatkuvasti käännellä tai zoomata. Mitä korkeammalta kamera kuvaa, sen tarkemmin se yleensä laskee

Järvenpään uimahallilla otetaan käyttöön Otos-palvelu, jonka avulla asiakkaat saavat internetin kautta ajantasaista tietoa uimahallin eri tilojen toteutuneesta ja ennustetusta käytöstä. Tiedot auttavat asiakasta valitsemaan itselleen sopivimman liikunta-ajan hallilla.

Asiakkaan käytettävissä ajantasainen kuva, tilastot ja ennuste

Järvenpään kaupungin internet-sivuilla osoitteessa http://www.jarvenpaa.fi/liikunta julkaistaan jatkossa Otos-käytönseurantapalvelun tuottamat tiedot kuluvan päivän, seuraavan päivän ja kuluvan viikon käyttöasteesta. Lisäksi palvelun avulla seurataan uimahallin ja liikuntahallin kokonaiskävijämäärää.

Tavoitteena tarjota asiakkaille miellyttävä liikuntakokemus

”Haluamme tarjota asiakkaillemme miellyttävän liikuntakokemuksen. Nyt valmistuneen remontin myötä meillä on ensiluokkaiset tilat käytössämme. Otos-palvelun avulla voimme lisäksi tarjota asiakkaillemme erinomaisen työkalun oman harrastusajankohdan valintaan. Uimari tai kuntosalilla kävijä voi nyt tarkistaa oman liikunta-aikansa ruuhkattomuuden suoraan kotisivuiltamme. Käytön vähitellen tasaantuessa viikon eri päiville ja vuorokauden ajoille liikuntasuoritus on täysipainoinen ja miellyttävä ajankohdasta riippumatta”, toteaa Järvenpään uimahallin isännöitsijä Marko Engberg.

”Tilojen käytön seuranta mahdollistaa palveluiden tarkemman kohdentamisen, tilojen tehokkaan käytön, tasaa ruuhkahuippuja sekä tuottaa käyttökelpoista tietoa tilojen kehittämistä varten. Otos-palvelut on otettu suurella mielenkiinnolla vastaan suomalaisilla liikuntapaikoilla, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Asiakkaat voivat tutustua käyttöasteen seurantaan ja valita itselleen sopivinta uinti- tai kuntosaliaikaa Järvenpään liikuntatoimen sivujen kautta osoitteessa www.jarvenpaa.fi/liikunta ja www.otosservice.net/jarvenpaanuimahalli/

Ounasvaaran hiihtostadionin ensilumenladun lumitilannetta sekä edellisen kuukauden kävijätilastoja voit seurata tästä Otos latukamerasta.

Latulaskin Saariselälle

November 24, 2007
Otoksen kuva soveltuu hyvin liikuntapalveluiden markkinointiin. Ulkokohteissa kuva kertoo yhdellä silmäyksellä vallitsevista olosuhteista. Julkaistujen kävijätietojen avulla asiakkaanne varmistuvat olosuhteiden sopivuudesta ja voivat valita itselleen parhaiten sopivaa harrastusaikaa!

Kuva voidaan haluttaessa julkaista millä tahansa www-sivulla. Saariselkä julkaisee kuvia ja kävijämäärätietoja kotisivuillaan tarjoten sivuilla kävijöille aina ajantasaista kiinnostavaa tietoa ja tunnelmia Saariselän maisemista. Katso niitä täältä.

 

Millaista Lohjalla?

Katso seuraavista linkeistä ajantasaisia näkymiä Lohjalta.

Harjun kuntopolku

Harjun urheilukenttä

Otos-palvelu laskee Beach Volley Pro turnauksen katsojat heinäkuun 15 päivän ja elokuun 25 päivän välisenä aikana. Turnaus alkaa Tampereelta ja päättyy Suomen mestaruuskilpailuihin Helsingissä. Lisätietoa turnauksesta osoitteessa www.biitsi.fi.

Otos on älykäs kamerajärjestelmä, joka havaitsee, laskee, tilastoi ja analysoi kuvassa näkyvän liikkeen. Sen avulla voidaan seurata ja valvoa sisätilojen ja ulkoalueiden käyttöä, kävijämääriä ja käyttöasteita. Kuvasta suoritettava laskenta mahdollistaa nyt ensimmäistä kertaa avointen ja vapaapääsyisten tilojen käytön seurannan.

Otos tarjoaa kuntoilijalle mahdollisuuden valita itselleen sopiva mahdollisimman ruuhkaton harrastusajankohta. Liikuntapaikat voivat nyt tarjota asiakkailleen omilla kotisivuillaan reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa sekä ennusteen paikan tulevasta käytöstä.

Perinteisin laskentamenetelmin ulkotilojen, urheilupaikkojen, puistojen, leikkikenttien, latujen ja lenkkipolkujen sekä torien ja katujen käytön seuranta ja tilastointi on ollut erittäin työlästä, epäluotettavaa ja kallista. Kuva-analyysiin perustuva Otos-järjestelmä tilastoi paitsi kävijämäärät myös käytön kohdistumisen tilojen eri osiin vaivattomasti ja luotettavasti. Tätä tietoa käytetään tilojen suunnittelussa, huollon ajoittamisessa, sekä todellisen käytön mukaisessa resurssien ja investointien kohdistamisessa.

Nopea ja vaivaton käyttöönotto

Otos löytää kameransa ja aloittaa analysoinnin automaattisesti, joten järjestelmän käyttöönotto ja uusien kameroiden lisääminen on helppoa. Järjestelmä tukee langatonta WLAN-tekniikkaa, joten kamerat tarvitsevat ainoastaan liitynnän sähköverkkoon. Otoksen www-pohjaisen hallintajärjestelmän avulla voidaan useita kameroita ja kameraverkkoja hallita helposti yhdestä pisteestä. Järjestelmän monipuolisen käyttöliittymän avulla käyttäjä saa ajantasaisen tiedon ja haluamansa raportit helposti selkeinä graafeina ja mittareina. Hallintajärjestelmän tuottamia kamerakuvia, mittareita ja graafeja on helppo julkaista olemassa olevilla www-sivuilla.

Koneäly palvelemaan ihmisiä

Älykkäisiin järjestelmiin keskittynyt Intopii Oy on aiemmin luonut menestyksellisesti teollisuuden konenäkösovelluksissa tarvittavia ohjelmistoja ja järjestelmiä. ”Teollisuusjärjestelmien koetellut ja luotettaviksi havaitut menetelmät palvelevat nyt tämän tuotteen ensimmäisissä toimituksissa tavallista liikunnanharrastajaa ja liikuntapaikkoja”, kertoo Intopiin toimitusjohtaja Janne Hetemaa. Intopiin tavoitteena onkin teollisuuden prosessien tehostamisen lisäksi helpottaa ihmisten arkipäivän elämää älykkäiden teknologioiden avulla.

 

Pohjois-Pohjanmaan INNOSUOMI-raadin mielestä Intopii Oy:n kehittämä järjestelmä on teknisesti korkeatasoinen ja mahdollistaa sen pohjalta palveluinnovaatioiden kehittämisen eri tarkoituksiin. ”Teknologialla ja siitä syntyvillä palveluinnovaatioilla on potentiaalia menestyä jatkossa niin kotimaassa kuin myös kansainvälisillä markkinoilla.”, raati toteaa. Kehitetyn tuotteen avulla voidaan kehittää sovelluksia, jotka palvelevat käyttäjiään tavanomaisessa ympäristössä.

Otos soveltuu useisiin eri tarkoituksiin

Perinteisin laskentamenetelmin avoimien ulkotilojen kuten urheilupaikkojen, leikkikenttien, latujen ja lenkkipolkujen sekä torien ja katujen käytön tilastollinen seuranta on ollut erittäin työlästä ja osin epäluotettavaa. ” Teollisuusjärjestelmien koetellut ja luotettaviksi havaitut menetelmät palvelevat nyt Otoksen ensimmäisissä sovelluksissa tavallista liikunnanharrastajaa ja liikuntapaikkoja”, kertoo Intopiin toimitusjohtaja Janne Hetemaa. Otos muodostaa tilastotietojen perusteella myös ennusteen tulevalle käytölle. ” Kuntoilija voi nyt valita itselleen sopivimman ja ruuhkattomimman ajankohdan harrastukselleen kotisohvaltaan käsin”, jatkaa Janne Hetemaa.

Järjestelmää voidaan käyttää erillisenä tai yhdistettynä muihin järjestelmiin käytön laskennan ja tilastoinnin lisäksi myös esimerkiksi turvallisuussovelluksissa ja liikenteenlaskennassa. Olemassa olevien valvontajärjestelmien käyttötarkoitusta voidaan laajentaa lisäämällä niihin Otoksen tilastointi-ominaisuudet, jolloin saadaan myös monipuolista tietoa kohteen käytöstä. Kuva-analyysiin perustuva Otos tilastoi paitsi kävijämäärät myös käytön kohdistumisen tilojen eri osiin. Tätä tietoa käytetään tilojen suunnittelussa, huollon ajoittamisessa, sekä resurssien ja investointien kohdistamisessa käytön mukaisesti.


INNOSUOMI -kilpailu

Vuosittaisen INNOSUOMI-kilpailun tavoitteena on edistää uusien keksintöjen tuotteistamista ja kaupallistamista, kannustaa uuteen yritystoimintaan ja palkita innovatiivisesta yrittäjyydestä. INNOSUOMI on vuodesta 1994 lähtien toiminut suomalaisen innovatiivisuuden edistämisprojekti, jonka suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Lisätietoa www.innosuomi.fi

Oulun uimahallin reaaliaikainen käyttöasteen seuranta asiakkaiden avuksi

Oulun uimahallilla otetaan käyttöön joulukuun alussa Otos-seurantajärjestelmä, jonka avulla asiakkaat saavat internetin kautta ajantasaista tietoa mm. uimahallin eri tilojen asiakasmääristä, tilastotietoa toteutuneesta käytöstä ja ennusteen päivittäisestä kävijämäärästä. Tiedot auttavat asiakasta valitsemaan itselleen
sopivimman liikunta-ajan hallilla.
 

Asiakkaan käytettävissä ajantasainen tieto, ennuste ja tilastot


Internetsivuilla on asiakasmäärätietoa juuri sen hetkisestä tilanteesta, kyseisen päivän ja seuraavan päivän ennusteesta sekä tilastotietoa kävijämääristä uimahallin isosta altaasta, kuntoaltaasta, hyppyalueelta ja kuntosalilta.  

- Suomen suosituimpiin kuuluvan Oulun uimahallin kävijämäärät ovat korkeita, halli toimii kapasiteettinsa ylärajoilla ja ruuhkahuippuja on päivittäin. Tällä palvelulla pystymme vastaamaan mm. asiakkaiden palautteeseen, jossa toivotaan tietoa uimahallin kulloisestakin käyttöasteesta, tasaamaan ruuhkahuippuja ja sitä kautta parantamaan myös tilojen toimivuutta, toteaa Oulun uimahallin isännöitsijä Jari Leviäkangas.  Tilakohtaisen seurannan myötä saamme tilastointiimme tarkentavia yksityiskohtia, josta saamme apua tarvittaessa palveluiden kohdentamiseen jatkossa, jatkaa Leviäkangas.

Käyttöasteen seurantaan pääsee sekä liikuntaviraston etusivulta www.ouka.fi/liikunta linkistä että Oulun uimahallin sivuilta esim. http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/tilat/isoallas.html

 

Otos-järjestelmä myös Ouluhalliin ja Lintulan urheilukeskukseen


Oulun uimahalli on ensimmäinen uimahalli Suomessa, jossa vastaava järjestelmä otetaan käyttöön.   Otos-järjestelmä otetaan käyttöön ensi kevään aikana myös Ouluhallilla ja Lintulan urheilukeskuksessa.

Koosteen Oulun uimahallin, Ouluhallin ja Lintulan käyttötilastoista löydät täältä.