2006

Otos on älykäs kamerajärjestelmä, joka havaitsee, laskee, tilastoi ja analysoi kuvassa näkyvän liikkeen. Sen avulla voidaan seurata ja valvoa sisätilojen ja ulkoalueiden käyttöä, kävijämääriä ja käyttöasteita. Kuvasta suoritettava laskenta mahdollistaa nyt ensimmäistä kertaa avointen ja vapaapääsyisten tilojen käytön seurannan.

Otos tarjoaa kuntoilijalle mahdollisuuden valita itselleen sopiva mahdollisimman ruuhkaton harrastusajankohta. Liikuntapaikat voivat nyt tarjota asiakkailleen omilla kotisivuillaan reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa sekä ennusteen paikan tulevasta käytöstä.

Perinteisin laskentamenetelmin ulkotilojen, urheilupaikkojen, puistojen, leikkikenttien, latujen ja lenkkipolkujen sekä torien ja katujen käytön seuranta ja tilastointi on ollut erittäin työlästä, epäluotettavaa ja kallista. Kuva-analyysiin perustuva Otos-järjestelmä tilastoi paitsi kävijämäärät myös käytön kohdistumisen tilojen eri osiin vaivattomasti ja luotettavasti. Tätä tietoa käytetään tilojen suunnittelussa, huollon ajoittamisessa, sekä todellisen käytön mukaisessa resurssien ja investointien kohdistamisessa.

Nopea ja vaivaton käyttöönotto

Otos löytää kameransa ja aloittaa analysoinnin automaattisesti, joten järjestelmän käyttöönotto ja uusien kameroiden lisääminen on helppoa. Järjestelmä tukee langatonta WLAN-tekniikkaa, joten kamerat tarvitsevat ainoastaan liitynnän sähköverkkoon. Otoksen www-pohjaisen hallintajärjestelmän avulla voidaan useita kameroita ja kameraverkkoja hallita helposti yhdestä pisteestä. Järjestelmän monipuolisen käyttöliittymän avulla käyttäjä saa ajantasaisen tiedon ja haluamansa raportit helposti selkeinä graafeina ja mittareina. Hallintajärjestelmän tuottamia kamerakuvia, mittareita ja graafeja on helppo julkaista olemassa olevilla www-sivuilla.

Koneäly palvelemaan ihmisiä

Älykkäisiin järjestelmiin keskittynyt Intopii Oy on aiemmin luonut menestyksellisesti teollisuuden konenäkösovelluksissa tarvittavia ohjelmistoja ja järjestelmiä. ”Teollisuusjärjestelmien koetellut ja luotettaviksi havaitut menetelmät palvelevat nyt tämän tuotteen ensimmäisissä toimituksissa tavallista liikunnanharrastajaa ja liikuntapaikkoja”, kertoo Intopiin toimitusjohtaja Janne Hetemaa. Intopiin tavoitteena onkin teollisuuden prosessien tehostamisen lisäksi helpottaa ihmisten arkipäivän elämää älykkäiden teknologioiden avulla.

 

Pohjois-Pohjanmaan INNOSUOMI-raadin mielestä Intopii Oy:n kehittämä järjestelmä on teknisesti korkeatasoinen ja mahdollistaa sen pohjalta palveluinnovaatioiden kehittämisen eri tarkoituksiin. ”Teknologialla ja siitä syntyvillä palveluinnovaatioilla on potentiaalia menestyä jatkossa niin kotimaassa kuin myös kansainvälisillä markkinoilla.”, raati toteaa. Kehitetyn tuotteen avulla voidaan kehittää sovelluksia, jotka palvelevat käyttäjiään tavanomaisessa ympäristössä.

Otos soveltuu useisiin eri tarkoituksiin

Perinteisin laskentamenetelmin avoimien ulkotilojen kuten urheilupaikkojen, leikkikenttien, latujen ja lenkkipolkujen sekä torien ja katujen käytön tilastollinen seuranta on ollut erittäin työlästä ja osin epäluotettavaa. ” Teollisuusjärjestelmien koetellut ja luotettaviksi havaitut menetelmät palvelevat nyt Otoksen ensimmäisissä sovelluksissa tavallista liikunnanharrastajaa ja liikuntapaikkoja”, kertoo Intopiin toimitusjohtaja Janne Hetemaa. Otos muodostaa tilastotietojen perusteella myös ennusteen tulevalle käytölle. ” Kuntoilija voi nyt valita itselleen sopivimman ja ruuhkattomimman ajankohdan harrastukselleen kotisohvaltaan käsin”, jatkaa Janne Hetemaa.

Järjestelmää voidaan käyttää erillisenä tai yhdistettynä muihin järjestelmiin käytön laskennan ja tilastoinnin lisäksi myös esimerkiksi turvallisuussovelluksissa ja liikenteenlaskennassa. Olemassa olevien valvontajärjestelmien käyttötarkoitusta voidaan laajentaa lisäämällä niihin Otoksen tilastointi-ominaisuudet, jolloin saadaan myös monipuolista tietoa kohteen käytöstä. Kuva-analyysiin perustuva Otos tilastoi paitsi kävijämäärät myös käytön kohdistumisen tilojen eri osiin. Tätä tietoa käytetään tilojen suunnittelussa, huollon ajoittamisessa, sekä resurssien ja investointien kohdistamisessa käytön mukaisesti.


INNOSUOMI -kilpailu

Vuosittaisen INNOSUOMI-kilpailun tavoitteena on edistää uusien keksintöjen tuotteistamista ja kaupallistamista, kannustaa uuteen yritystoimintaan ja palkita innovatiivisesta yrittäjyydestä. INNOSUOMI on vuodesta 1994 lähtien toiminut suomalaisen innovatiivisuuden edistämisprojekti, jonka suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Lisätietoa www.innosuomi.fi