2008

Oulun Iinatin kuntoradalla otetaan käyttöön Otos-palvelu, jonka avulla kaupunkilaiset saavat internetin kautta ajantasaista tietoa hiihtoladun käytöstä. Kamerakuvasta on vaivatonta seurata reitillä vallitsevia olosuhteita.

Oulun kaupungin internet -sivuilla osoitteessa http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/alueet/iinatin_cam.html julkaistaan jatkossa Otos-käytönseurantapalvelun tuottamat tiedot kuluvan päivän, seuraavan päivän ja kuluvan viikon hiihtäjämääristä. Kamerakuvasta voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa.

– Nyt julkaistavan latukameran myötä liikunnan harrastajille tarjoamamme tieto liikuntapaikkojen käytettävyydestä ja niillä vallitsevista olosuhteista lisääntyvät edelleen, kertoo ulkoliikuntapäälikkö Mika Puolitaival liikuntavirastosta.

Käyttöasteen seuranta on ollut käytössä aikaisemmin Oulun uimahallissa ja Ouluhallissa.

– Latukamerat ovat osoittautuneet suosituksi palveluksi. Kuukausittain tuhannet hiihtäjät seuraavat latukameran kuvaa ja tutkivat toteutuneita hiihtäjämääriä.  Laduille mahtuu lähes aina, mutta hiihtäjämäärät kertovat kamerakuvan ohella myös ladun kunnosta, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Oululaiset voivat tutustua Iinatin latukameraan ja uimahallin sekä Ouluhallin käyttöasteen seurantaan osoitteessa http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/alueet/iinatin_cam.html Iinatin latukameraa ja sen tuottamia tilastoja voi seurata myös osoitteessa http://www.otosservice.net/oulu

Lisätietoja Iinatin latukamerasta, ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival, p. 044 703 8150
ja Otos-palveluista Intopii Oy:n toimitusjohtaja Janne Hetemaa p. 040 774 7748.

Otos ja Intopii

Otos on älykäs kamerajärjestelmä, joka havaitsee, laskee, tilastoi ja analysoi kuvassa näkyvän liikkeen. Sen avulla voidaan seurata ja valvoa sisätilojen ja ulkoalueiden käyttöä, kävijämääriä ja käyttöasteita.  Lisätietoa Otoksesta osoitteesta www.otosservice.net

Intopii Oy kehittää ja markkinoi älykkäisiin menetelmiin perustuvia tuotteita ja palveluita.
Lisätietoa yhtiöstä osoitteesta www.intopii.fi

Saariselän ensilumenladulla on käytössä kameraan perustuva hiihtosuoritusten laskenta. Noin vuoden käytössä olleen palvelun tuottamaa kuvaa ja tilastotietoa julkaistaan Saariselän kotisivuilla osoitteessa saariselka.fi. Kamerakuvasta voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa. Internetissä julkaistavat latukamerakuvat ovat osoittautuneet todella suosituiksi.

”Tänä vuonna ensilumenladun ensimmäinen osuus avattiin jo 2.11. Kansainvälisten hiihtomaajoukkueiden ensilumenleirien lisäksi  Saariselän hyvät ladut ovat houkutelleet paikalle myös runsaasti hiihdon harrastajia.  Otos-latukameran myötä tarjoamme Saariselän kävijöille paitsi talvisia tunnelmakuvia, myös tietoa ladun kunnosta ja vallitsevista olosuhteista. Runsaasta hiihtäjämäärästä huolimatta laduille mahtuu vielä hyvin.  Pohjois-Lapin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kortelainen toivottaakin hiihdonystävät lämpimästi tervetulleeksi nauttimaan Saariselän laduista, jotka ovat nyt testatustikin Suomen parhaat (Tekniikan Maailman 19/08  ja  Matkalehden maastohiihtolatutesti)!”

Ensilumenlatua, joka toimii kesäisin kuntopolkuna, on kierretty tänä vuonna jo yli 151 000 kertaa. Mikäli hiihtoinnostus jatkuu marraskuun alun kaltaisena, kierroksia kertyy mittariin yli 200 000.

”Saariselällä Otos-latukameran kuvaa on vuoden aikana katsottu yli 380 000 kertaa.
Nyt kuluvan marraskuun aikana kuvaa on näytetty jo
182 000 kertaa. Latujen käytön seuranta mahdollistaa vaikkapa ladun kunnossapidon tarkemman kohdentamisen ja auttaa latuverkoston suunnittelussa”, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Iloista hiihtosirkusta Saariselän latukamerasta osoitteessa voi seurata osoitteessa www.saariselka.fi

Lisätietoja:
Sanna Kortelainen, Toimitusjohtaja, Pohjois-Lapin Matkailu Oy - Northern Lapland Tourism Ltd
tel. + 358 (0)16 668 401 and + 358 (0)40 576 3414, sanna.kortelainen@saariselka.fi,
www.saariselka.fi, www.northernmosteurope.com  

Janne Hetemaa, Toimitusjohtaja, Intopii Oy
 p. 040 774 7748, janne.hetemaa@otosservice.net
www.otosservice.net, www.intopii.fi