2009

Otos-palvelun tarjonta laajenee nyt vaivattomalla maisemakamerapalvelulla.Maisemakamerapalvelu soveltuu kohteisiin, joista halutaan välittää päivittyvää kuvaa internettiin, mutta joissa ei ole tarvetta kävijämäärän tai käyttöasteen laskentaan.

Maisemakamerapalvelu välittää kuvan maastosta tai sisätiloista halutuille internet-sivuille. Kiinteiden kameroiden lisäksi valittavana on myös kääntyvä kamera, joka voidaan ajastaa kuvaamaan eri kohteita tai zoomata mielenkiintoisiin yksityiskohtiin.

Maisemakameran kuva esittelee tehokkaasti liikuntapaikan tai muun kohteen tarjoamat mahdollisuudet ja vallitsevat olosuhteet. Esimerkiksi latukamerana toimiva kääntyvä kamera voi kuvata lähikuvaa latupohjasta, yleisnäkymää ladulta ja ympäröivää luontoa. Kuvat voidaan julkaista joko peräkkäin näkyvänä sarjana tai erillisinä kuvina.

Otos-maisemakamerapalvelu sisältää kameran ja tiedonsiirtoyksikön, tiedonsiirron, kuvien julkaisemisen internetissä mahdollistavan tietopalvelun sekä kameroiden toimivuuden automaattisen tarkkailun. Kamera ja tiedosiirtoyksikkö ovat helposti asennettavissa tolppaan tai seinään. Sähkökytkennäksi riittää laitteiston liittäminen pistorasiaan.

Lisää kotisivuillesi näyttäviä ja päivittyviä maisemakuvia!