2011

Otos-kameralaskennan tarkkuutta on testattu Oulun Välivainiolla kevyen liikenteen (pyöräilijät ja jalankulkijat) laskemisessa. Liikkuvan kohteen havaitsemiseen perustuvan kameralaskennan tuloksia on verrattu käsinlaskennan ja liikennevalosilmukan antamiin tuloksiin.

Nykyistä Otos-kameralaskentaa ei ole käytetty pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden erotteluun, vaan ainoastaan kokonaismäärien seurantaan. Vertailukohteena oleva liikennevalosilmukka ei puolestaan kykene lainkaan laskemaan jalankulkijoita, koska se perustuu metallisen polkupyörän havaitsemiseen.

Ensimmäisen vertailukerran tulokset ovat Otos-kameralaskennan osalta pelkistetysti seuraavat:

  • Otos-kameralaskennan tarkkuus kokonaisliikennemäärissä: 98,51%.

    Tarkkuuksien vertailukohteena on samanaikaisesti ihmisen suorittama laskenta.

 
Otos-kameran sijoituspaikkaa voidaan pitää vertailukelpoisena muita mahdollisia kevyen liikenteen laskentapisteitä ajatellen. Sijoituspaikka ei ole täysin optimaalinen, mutta harvoinhan optimaalisia olosuhteita voidaankaan järjestää tosielämässä. Otos-järjestelmän laitteiston asennus onnistui hyvin ilman Intopii Oy:n (Otos-palveluiden tarjoaja) henkilöstön läsnäoloa.

Otos-kameralaskentaa ei voida kevyesti ohittaa nyt kevyen liikenteen laskennassakaan!

Vertailusta laaditaan Oulun ammattikorkeakoulussa insinöörityö, jossa julkistetaan muut myöhemmin tehtävien vertailukertojen tulokset, loppupäätelmät ja arvioinnit laskentamenetelmien soveltuvuudesta.
Intopii Oy on tukenut insinöörityön tekemistä lainaamalla Otos-järjestelmän laitteiston vertailun tekijälle ja käyttöönottamalla Otos-kameralaskennan etänä.