2009

Otos-palvelussa olevista tilastoista voidaan nyt vaivattomasti laskea ja julkaista yhdistelmätilastoja.
Yhdistelmätilastot palvelevat käyttökohteissa, joissa kävijät saapuvat useista eri ovista, kuten kauppakeskuksissa. Yhdistelmätilastot auttavat myös vähittäiskauppaketjuja seuraamaan koko ketjun tai haluttujen liikkeiden kävijämäärien kehitystä. Eri kulkuväyliltä saapuvien kävijöiden tilastoiminen samaan tilastoon nopeuttaa ja helpottaa myös liikuntapaikkojen kävijämäärien seurantaa ja raportointia.

Otos-tietopalveluun on lisätty nyt myös raportointia helpottava export-toiminto. Export-toiminnon avulla Otoksen tilastot saadaan esimerkiksi MsExcelin ymmärtämään .csv-muotoon. Tämän avulla voidaan koostaa eri seurantatavoilla kootut tiedot yhtenäisiksi graafeiksi. Jatkossa myös muilla tavoilla kerättyjä tietoa voidaan tuoda Otos-palveluun ja yhdistää niitä Otos-tilastoihin.