2008

Onko Paloheinän latu hiihtokunnossa? Paljonkohan siellä on hiihtäjiä tällä hetkellä?

Paloheinän suositulle hiihtoalueelle on asennettu kaksi kameraa, jotka välittävät ajankohtaista (noin 1 minuutin välein päivittyvää) kuvaa paikan päältä. Palvelun avulla kuntalaiset voivat tarkkailla ladunkuntoa ja hiihtäjien määrää. Kamerat löytyvät liikuntaviraston Internetsivuilta www.hel.fi/liikunta kohdasta Liikuntapaikat, Ladut.

Otos-palvelua käytetään myös eräillä muilla Helsingin kaupungin ulkoliikuntapaikoilla.

Latukamera Tampereen Kauppiin

12/05/08 15:04:01

Tampereen Kaupin laudulle on otettu käyttöön Otos-palveluun liitetty latukamera, jonka avulla kaupunkilaiset saavat internetin kautta ajantasaista tietoa hiihtoladun käytöstä. Kamerakuvasta on vaivatonta seurata reitillä vallitsevia olosuhteita.

Tampereen kaupungin internet -sivuilla julkaistaan Otos-käytönseurantapalvelun tuottamat tiedot kuluvan päivän, seuraavan päivän ja kuluvan viikon hiihtäjämääristä. Kamerakuvasta ja hiihtäjämääristä voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa.

Oulun Iinatin kuntoradalla otetaan käyttöön Otos-palvelu, jonka avulla kaupunkilaiset saavat internetin kautta ajantasaista tietoa hiihtoladun käytöstä. Kamerakuvasta on vaivatonta seurata reitillä vallitsevia olosuhteita.

Oulun kaupungin internet -sivuilla osoitteessa http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/alueet/iinatin_cam.html julkaistaan jatkossa Otos-käytönseurantapalvelun tuottamat tiedot kuluvan päivän, seuraavan päivän ja kuluvan viikon hiihtäjämääristä. Kamerakuvasta voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa.

– Nyt julkaistavan latukameran myötä liikunnan harrastajille tarjoamamme tieto liikuntapaikkojen käytettävyydestä ja niillä vallitsevista olosuhteista lisääntyvät edelleen, kertoo ulkoliikuntapäälikkö Mika Puolitaival liikuntavirastosta.

Käyttöasteen seuranta on ollut käytössä aikaisemmin Oulun uimahallissa ja Ouluhallissa.

– Latukamerat ovat osoittautuneet suosituksi palveluksi. Kuukausittain tuhannet hiihtäjät seuraavat latukameran kuvaa ja tutkivat toteutuneita hiihtäjämääriä.  Laduille mahtuu lähes aina, mutta hiihtäjämäärät kertovat kamerakuvan ohella myös ladun kunnosta, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Oululaiset voivat tutustua Iinatin latukameraan ja uimahallin sekä Ouluhallin käyttöasteen seurantaan osoitteessa http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/alueet/iinatin_cam.html Iinatin latukameraa ja sen tuottamia tilastoja voi seurata myös osoitteessa http://www.otosservice.net/oulu

Lisätietoja Iinatin latukamerasta, ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival, p. 044 703 8150
ja Otos-palveluista Intopii Oy:n toimitusjohtaja Janne Hetemaa p. 040 774 7748.

Otos ja Intopii

Otos on älykäs kamerajärjestelmä, joka havaitsee, laskee, tilastoi ja analysoi kuvassa näkyvän liikkeen. Sen avulla voidaan seurata ja valvoa sisätilojen ja ulkoalueiden käyttöä, kävijämääriä ja käyttöasteita.  Lisätietoa Otoksesta osoitteesta www.otosservice.net

Intopii Oy kehittää ja markkinoi älykkäisiin menetelmiin perustuvia tuotteita ja palveluita.
Lisätietoa yhtiöstä osoitteesta www.intopii.fi

Saariselän ensilumenladulla on käytössä kameraan perustuva hiihtosuoritusten laskenta. Noin vuoden käytössä olleen palvelun tuottamaa kuvaa ja tilastotietoa julkaistaan Saariselän kotisivuilla osoitteessa saariselka.fi. Kamerakuvasta voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa. Internetissä julkaistavat latukamerakuvat ovat osoittautuneet todella suosituiksi.

”Tänä vuonna ensilumenladun ensimmäinen osuus avattiin jo 2.11. Kansainvälisten hiihtomaajoukkueiden ensilumenleirien lisäksi  Saariselän hyvät ladut ovat houkutelleet paikalle myös runsaasti hiihdon harrastajia.  Otos-latukameran myötä tarjoamme Saariselän kävijöille paitsi talvisia tunnelmakuvia, myös tietoa ladun kunnosta ja vallitsevista olosuhteista. Runsaasta hiihtäjämäärästä huolimatta laduille mahtuu vielä hyvin.  Pohjois-Lapin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kortelainen toivottaakin hiihdonystävät lämpimästi tervetulleeksi nauttimaan Saariselän laduista, jotka ovat nyt testatustikin Suomen parhaat (Tekniikan Maailman 19/08  ja  Matkalehden maastohiihtolatutesti)!”

Ensilumenlatua, joka toimii kesäisin kuntopolkuna, on kierretty tänä vuonna jo yli 151 000 kertaa. Mikäli hiihtoinnostus jatkuu marraskuun alun kaltaisena, kierroksia kertyy mittariin yli 200 000.

”Saariselällä Otos-latukameran kuvaa on vuoden aikana katsottu yli 380 000 kertaa.
Nyt kuluvan marraskuun aikana kuvaa on näytetty jo
182 000 kertaa. Latujen käytön seuranta mahdollistaa vaikkapa ladun kunnossapidon tarkemman kohdentamisen ja auttaa latuverkoston suunnittelussa”, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Iloista hiihtosirkusta Saariselän latukamerasta osoitteessa voi seurata osoitteessa www.saariselka.fi

Lisätietoja:
Sanna Kortelainen, Toimitusjohtaja, Pohjois-Lapin Matkailu Oy - Northern Lapland Tourism Ltd
tel. + 358 (0)16 668 401 and + 358 (0)40 576 3414, sanna.kortelainen@saariselka.fi,
www.saariselka.fi, www.northernmosteurope.com  

Janne Hetemaa, Toimitusjohtaja, Intopii Oy
 p. 040 774 7748, janne.hetemaa@otosservice.net
www.otosservice.net, www.intopii.fi

Kiitos messuvieraille!

09/15/08 10:54:02
Kiitämme lämpimästi kaikkia osastollamme Area08-messuilla vierailleita.

Uusia hankintatapoja

09/10/08 14:39:09

Otos-palvelu on kustannustehokas tapa havainnoida, seurata ja analysoida erilaisten sisä- ja ulkotilojen sekä alueiden käyttöastetta, kävijämääriä ja suoritemääriä.


Messuilta lähtien voit hankkia Otos-palvelun joustavasti käyttöösi
aiemman investointimallin lisäksi myös pelkästään avaus- ja kk-maksuilla!

Katso lisää http://www.otosservice.net/info/fi/avaus/hankintatavat

Otos-palvelu on tutustuttavananne Arena 08 -messuilla Helsingin messukeskuksessa 10. - 12.9.2008.

Olemme olleet aktiivisesti mukana liikunta-alan messuilla koko Otos-historian ajan. Tulemme nytkin tapaamaan messuille nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme. Teitä. Tervetuloa tutustumaan Otos-palveluun osastollemme 3b20!

Messukävijäksi voit rekisteröityä osoitteessa http://www.finnexpo.fi/exhibition.asp?Id=1619

Jos haluat paperisen kutsun messuille sekä esitteemme ennakkotutustumista varten, ole hyvä ja lähetä meille sähköpostia.

Otos-palveluun voidaan nyt liittää myös olemassaolevia valvontakameroita.

Olemassaolevien kameroiden käyttäminen nopeuttaa käyttöönottoa ja pienentää asennuskustannuksia. Otoksen avulla vanhat valvontakamerat taipuvat täysin uusin käyttötarkoituksiin kuten kuvan julkaisuun sekä kävijöiden ja käyttöasteen laskemiseen

Lähettämällä meille näyttökopion valvontakameran kuvasta ja tiedot kameramallista saat nopeasti arviomme siitä, että onnistuuko laskenta haluamastasi kamerasta. Laskennan luotettavuuden takia edellytämme, ettei laskentaan käytettäviä kameroita jatkuvasti käännellä tai zoomata. Mitä korkeammalta kamera kuvaa, sen tarkemmin se yleensä laskee

Järvenpään uimahallilla otetaan käyttöön Otos-palvelu, jonka avulla asiakkaat saavat internetin kautta ajantasaista tietoa uimahallin eri tilojen toteutuneesta ja ennustetusta käytöstä. Tiedot auttavat asiakasta valitsemaan itselleen sopivimman liikunta-ajan hallilla.

Asiakkaan käytettävissä ajantasainen kuva, tilastot ja ennuste

Järvenpään kaupungin internet-sivuilla osoitteessa http://www.jarvenpaa.fi/liikunta julkaistaan jatkossa Otos-käytönseurantapalvelun tuottamat tiedot kuluvan päivän, seuraavan päivän ja kuluvan viikon käyttöasteesta. Lisäksi palvelun avulla seurataan uimahallin ja liikuntahallin kokonaiskävijämäärää.

Tavoitteena tarjota asiakkaille miellyttävä liikuntakokemus

”Haluamme tarjota asiakkaillemme miellyttävän liikuntakokemuksen. Nyt valmistuneen remontin myötä meillä on ensiluokkaiset tilat käytössämme. Otos-palvelun avulla voimme lisäksi tarjota asiakkaillemme erinomaisen työkalun oman harrastusajankohdan valintaan. Uimari tai kuntosalilla kävijä voi nyt tarkistaa oman liikunta-aikansa ruuhkattomuuden suoraan kotisivuiltamme. Käytön vähitellen tasaantuessa viikon eri päiville ja vuorokauden ajoille liikuntasuoritus on täysipainoinen ja miellyttävä ajankohdasta riippumatta”, toteaa Järvenpään uimahallin isännöitsijä Marko Engberg.

”Tilojen käytön seuranta mahdollistaa palveluiden tarkemman kohdentamisen, tilojen tehokkaan käytön, tasaa ruuhkahuippuja sekä tuottaa käyttökelpoista tietoa tilojen kehittämistä varten. Otos-palvelut on otettu suurella mielenkiinnolla vastaan suomalaisilla liikuntapaikoilla, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Asiakkaat voivat tutustua käyttöasteen seurantaan ja valita itselleen sopivinta uinti- tai kuntosaliaikaa Järvenpään liikuntatoimen sivujen kautta osoitteessa www.jarvenpaa.fi/liikunta ja www.otosservice.net/jarvenpaanuimahalli/

Ounasvaaran hiihtostadionin ensilumenladun lumitilannetta sekä edellisen kuukauden kävijätilastoja voit seurata tästä Otos latukamerasta.