2011

Otos-kameralaskenta Keravalle

12/29/11 09:01:17

Keravan kaupungin liikuntatoimisto haluaa seurata tarkasti Kalevan urheilupuiston tekonurmen käyttöä. Kaikkia kolmea tekonurmikentän sisäänkäyntiä kuvataan nyt kameroilla, jotka laskevat virtuaalisen laskentaviivan ylittäneiden määrän suunnittain. Laskentatulos lähetetään matkapuhelinverkkoa käyttäen Otos-tietopalveluun, jossa tilastot on yhdistetty yhdeksi kävijämäärätilastoksi. Kirjautumalla Otos-tietopalveluun liikuntatoimisto saa käytettäväkseen aina ajantasaiset kävijämäärätilastot.

Otos-kameralaskennan käyttöönotto on tehty helpoksi. Laskentalaitteiston asentaminen ei vaadi erityistaitoja ja asentamisen suoritti Keravankin tapauksessa asiakas itse. Kameroiden asennuksessa tarvitaan vain nostokori, ruuviväännin, sekä hylsy- tai lenkkiavainsarja. Laitteiston sähköistys hoidetaan normaalista jakorasiasta tai vaihtoehtoisesti kytkentärasiasta. Otos-palvelu sisältää etänä suoritettavan kameroiden suuntaamisen laskenta-alueelle, kävijälaskennan käynnistämisen sekä laskentatarkkuuden validoinnin.

 

Tarkka, tarkempi, Otos.

05/02/11 10:31:34

Kevyen liikenteen laskentaan käytettävien laitteistojen vertailu on valmistunut.

Loppuraporttina toimivassa insinöörityössä Otos-kameralaskennasta todetaan mm. seuraavaa:

  • "Otos-kamerajärjestelmää lukuun ottamatta kaikilla laitteilla esiintyi ongelmia rinnakkain tai ryppäinä liikkuvien väylänkäyttäjien havaitsemisessa."
  • "Kokonaismäärälaskimena laite on erittäin tarkka. Jalankulkijoiden havainnot olivat 98 % ja polkupyörien 100 %. Laite laskee tarkasti myös rinnakkain sekä ryppäissä kulkevat väylänkäyttäjät. Liikenteen suunnalla ei ole vaikutusta laskentatarkkuuteen."

Lue erinomainen opinnäytetyö täältä.
Onnea uudelle insinöörille!

Otos-kameralaskennan tarkkuutta on testattu Oulun Välivainiolla kevyen liikenteen (pyöräilijät ja jalankulkijat) laskemisessa. Liikkuvan kohteen havaitsemiseen perustuvan kameralaskennan tuloksia on verrattu käsinlaskennan ja liikennevalosilmukan antamiin tuloksiin.

Nykyistä Otos-kameralaskentaa ei ole käytetty pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden erotteluun, vaan ainoastaan kokonaismäärien seurantaan. Vertailukohteena oleva liikennevalosilmukka ei puolestaan kykene lainkaan laskemaan jalankulkijoita, koska se perustuu metallisen polkupyörän havaitsemiseen.

Ensimmäisen vertailukerran tulokset ovat Otos-kameralaskennan osalta pelkistetysti seuraavat:

  • Otos-kameralaskennan tarkkuus kokonaisliikennemäärissä: 98,51%.

    Tarkkuuksien vertailukohteena on samanaikaisesti ihmisen suorittama laskenta.

 
Otos-kameran sijoituspaikkaa voidaan pitää vertailukelpoisena muita mahdollisia kevyen liikenteen laskentapisteitä ajatellen. Sijoituspaikka ei ole täysin optimaalinen, mutta harvoinhan optimaalisia olosuhteita voidaankaan järjestää tosielämässä. Otos-järjestelmän laitteiston asennus onnistui hyvin ilman Intopii Oy:n (Otos-palveluiden tarjoaja) henkilöstön läsnäoloa.

Otos-kameralaskentaa ei voida kevyesti ohittaa nyt kevyen liikenteen laskennassakaan!

Vertailusta laaditaan Oulun ammattikorkeakoulussa insinöörityö, jossa julkistetaan muut myöhemmin tehtävien vertailukertojen tulokset, loppupäätelmät ja arvioinnit laskentamenetelmien soveltuvuudesta.
Intopii Oy on tukenut insinöörityön tekemistä lainaamalla Otos-järjestelmän laitteiston vertailun tekijälle ja käyttöönottamalla Otos-kameralaskennan etänä.