Otos voitti Innosuomi palkinnon

Pohjois-Pohjanmaan INNOSUOMI-raadin mielestä Intopii Oy:n kehittämä järjestelmä on teknisesti korkeatasoinen ja mahdollistaa sen pohjalta palveluinnovaatioiden kehittämisen eri tarkoituksiin. ”Teknologialla ja siitä syntyvillä palveluinnovaatioilla on potentiaalia menestyä jatkossa niin kotimaassa kuin myös kansainvälisillä markkinoilla.”, raati toteaa. Kehitetyn tuotteen avulla voidaan kehittää sovelluksia, jotka palvelevat käyttäjiään tavanomaisessa ympäristössä.

Otos soveltuu useisiin eri tarkoituksiin

Perinteisin laskentamenetelmin avoimien ulkotilojen kuten urheilupaikkojen, leikkikenttien, latujen ja lenkkipolkujen sekä torien ja katujen käytön tilastollinen seuranta on ollut erittäin työlästä ja osin epäluotettavaa. ” Teollisuusjärjestelmien koetellut ja luotettaviksi havaitut menetelmät palvelevat nyt Otoksen ensimmäisissä sovelluksissa tavallista liikunnanharrastajaa ja liikuntapaikkoja”, kertoo Intopiin toimitusjohtaja Janne Hetemaa. Otos muodostaa tilastotietojen perusteella myös ennusteen tulevalle käytölle. ” Kuntoilija voi nyt valita itselleen sopivimman ja ruuhkattomimman ajankohdan harrastukselleen kotisohvaltaan käsin”, jatkaa Janne Hetemaa.

Järjestelmää voidaan käyttää erillisenä tai yhdistettynä muihin järjestelmiin käytön laskennan ja tilastoinnin lisäksi myös esimerkiksi turvallisuussovelluksissa ja liikenteenlaskennassa. Olemassa olevien valvontajärjestelmien käyttötarkoitusta voidaan laajentaa lisäämällä niihin Otoksen tilastointi-ominaisuudet, jolloin saadaan myös monipuolista tietoa kohteen käytöstä. Kuva-analyysiin perustuva Otos tilastoi paitsi kävijämäärät myös käytön kohdistumisen tilojen eri osiin. Tätä tietoa käytetään tilojen suunnittelussa, huollon ajoittamisessa, sekä resurssien ja investointien kohdistamisessa käytön mukaisesti.


INNOSUOMI -kilpailu

Vuosittaisen INNOSUOMI-kilpailun tavoitteena on edistää uusien keksintöjen tuotteistamista ja kaupallistamista, kannustaa uuteen yritystoimintaan ja palkita innovatiivisesta yrittäjyydestä. INNOSUOMI on vuodesta 1994 lähtien toiminut suomalaisen innovatiivisuuden edistämisprojekti, jonka suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Lisätietoa www.innosuomi.fi