Latukamera Iinatin kuntoradalle Oulussa

Oulun Iinatin kuntoradalla otetaan käyttöön Otos-palvelu, jonka avulla kaupunkilaiset saavat internetin kautta ajantasaista tietoa hiihtoladun käytöstä. Kamerakuvasta on vaivatonta seurata reitillä vallitsevia olosuhteita.

Oulun kaupungin internet -sivuilla osoitteessa http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/alueet/iinatin_cam.html julkaistaan jatkossa Otos-käytönseurantapalvelun tuottamat tiedot kuluvan päivän, seuraavan päivän ja kuluvan viikon hiihtäjämääristä. Kamerakuvasta voi arvioida vallitsevia olosuhteita ja ladun kuntoa.

– Nyt julkaistavan latukameran myötä liikunnan harrastajille tarjoamamme tieto liikuntapaikkojen käytettävyydestä ja niillä vallitsevista olosuhteista lisääntyvät edelleen, kertoo ulkoliikuntapäälikkö Mika Puolitaival liikuntavirastosta.

Käyttöasteen seuranta on ollut käytössä aikaisemmin Oulun uimahallissa ja Ouluhallissa.

– Latukamerat ovat osoittautuneet suosituksi palveluksi. Kuukausittain tuhannet hiihtäjät seuraavat latukameran kuvaa ja tutkivat toteutuneita hiihtäjämääriä.  Laduille mahtuu lähes aina, mutta hiihtäjämäärät kertovat kamerakuvan ohella myös ladun kunnosta, toteaa toimitusjohtaja Janne Hetemaa Intopii Oy:stä.

Oululaiset voivat tutustua Iinatin latukameraan ja uimahallin sekä Ouluhallin käyttöasteen seurantaan osoitteessa http://www.ouka.fi/liikunta/liikpaik/alueet/iinatin_cam.html Iinatin latukameraa ja sen tuottamia tilastoja voi seurata myös osoitteessa http://www.otosservice.net/oulu

Lisätietoja Iinatin latukamerasta, ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival, p. 044 703 8150
ja Otos-palveluista Intopii Oy:n toimitusjohtaja Janne Hetemaa p. 040 774 7748.

Otos ja Intopii

Otos on älykäs kamerajärjestelmä, joka havaitsee, laskee, tilastoi ja analysoi kuvassa näkyvän liikkeen. Sen avulla voidaan seurata ja valvoa sisätilojen ja ulkoalueiden käyttöä, kävijämääriä ja käyttöasteita.  Lisätietoa Otoksesta osoitteesta www.otosservice.net

Intopii Oy kehittää ja markkinoi älykkäisiin menetelmiin perustuvia tuotteita ja palveluita.
Lisätietoa yhtiöstä osoitteesta www.intopii.fi